Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

září
Po Út St Čt So Ne
36 31 01 02 03 04 05 06
37 07 08 09 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 01 02 03 04

HLAVNÍ MENU

14.10.2019 16:56

NOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PŘÍPRAVU IMPLEMENTACE ZÁKONA O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY ZAHÁJILA SVOJI ČINNOST


V rámci ICT UNIE vznikla, na základě rozhodnutí Představenstva ICT UNIE, nová pracovní skupina (dále jen „PS“). Její úlohou bude, jak již ze samotného názvu vyplývá, nabídnout vládě ČR odbornou pomoc vytvořením návodů a doporučení jak provést implementaci zákonu o právu na digitální služby, včetně vytvoření několika vzorových digitálních služeb. Může se zdát, že je tato aktivita předčasná, když zákon ještě nebyl přijat. Vzhledem k široké podpoře napříč všemi poslaneckými kluby však věříme, že k brzkému přijetí zákona dojde. Právě proto ICT Unie nechce čekat až na dokončení celého procesu a vzhledem k legisvakačním lhůtám obsaženým v návrhu zákona, chce využít efektivně čas a své vlastní odborné kapacity k přípravě doporučení pro vládu, co vše je nezbytné učinit, aby byla vládní exekutiva schopna realizovat nezbytná opatření k naplnění zákona.

Dnes se proto uskutečnilo ustavující zasedání nové PS, do jejíž činnosti se dosud aktivně přihlásilo a jednání se zúčastnilo 25 zástupců členů ICT UNIE. V úvodu zasedání představili prezident ICTU Mgr. Zdeněk Zajíček a tajemník ICTU PhDr. Robert Ledvinka (který bude řídit činnost PS a koordinovat činnost jednotlivých podskupin) hlavní důvody vzniku PS a hlavní cíle, které bude PS řešit. Zároveň představili návrh na rozdělení cílů pracovní skupiny na 4 dílčí témata a zřízení odpovídajících podskupin:

• podskupina 1 - odstranění bariér (zejména legislativních) bránících dosud „křížovému“ financování a využívání takto vybudovaných ISVS nebo služeb s cílem umožnit maximální sdílení napříč veřejnou správou, a to při respektování principu volného trhu, nedovolené veřejné podpory a hospodářské soutěže – vedoucí Aleš Kučer (NEWPS Marketing);

• podskupina 2 - vytvoření vzorových digitálních služeb – vedoucí Kamil Frieb (O2 Czech Republic);

• podskupina 3 - vytvoření katalogu služeb dle §§ 2 a 14 zákona o právu na digitální služby – vedoucí Radek Baloun (Asseco Europe);

• podskupina 4 - vytvoření implementačního plánu postupné digitalizace dle § 14 zákona o právu na digitální služby – vedoucí Roman Zemánek (ICZ) a Zdeněk Dutý (AUTOCONT).

Tento návrh byl schválen. Určení výčtu řešených témat nemusí být finální a v průběhu činnosti PS se může objevit potřeba stanovení dalších témat.

Činnost pracovní skupiny i jejich tematických podskupin bude odvozena od časového harmonogramu plnění jednotlivých cílů. Společná jednání PS se budou uskutečňovat minimálně 1 x měsíčně, jednání podskupin budou plánována jejich vedoucími, výstupy z činnosti podskupin budou verifikovány 1 x měsíčně na koordinační poradě vedoucího PS se všemi vedoucími podskupin. Představenstvo a řídící výbory ICTU obdrží 1 x měsíčně informaci o činnosti PS.

Finální výstupy z činnosti PS formou doporučení, návrhu opatření, metodik, vzorových digitálních služeb a harmonogramu implementace budou předloženy řídícím výborům a představenstvu ke schválení do 31. března 2020.