Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

květen
Po Út St Čt So Ne
18 30 01 02 03 04 05 06
19 07 08 09 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 01 02 03

HLAVNÍ MENU

10.05.2017 14:15

ICT UNIE podporuje stanovisko Platformy odborné veřejnosti


ICT UNIE, z.s. dlouhodobě proaktivně upozorňuje vládní exekutivu i Parlament na nedostatky v přípravě podmínek dotační podpory budování sítí nové generace ve výši 14 mld. Kč z OPPIK, z nich vyplývající rizika pro potencionální příjemce poskytované veřejné podpory i pro samotnou Českou republiku. Riziko toho, že nakonec 100% vynaložených inevstičních nákladů zaplatí sami žadatelé o dotaci, aniž by kvůli následné neuznatelnosti nákladů mohli využít přidělené dotace, je vysoce pravděpodobné a reálné. Stejně tak je extrémní i riziko toho, že nebude možné využít včas a správně 14 mld. Kč na rozvoj sítí vysokorrychlostnícho internetu a o tyto prostředky Česká republika přijde.

Je zřejmé, že dokud nebudou námi identifikované závažné chyby odstraněny, je čerpání finančních prostředků Prioritní osy 4.1. OPPIK velmi významně ohroženo.

Z tohoto důvodu se ICT UNIE připojila mezi signatáře dopisu adresovaného na začátku dubna t.r. novému ministrovi průmyslu a obchodu a také předsedovi vlády.

Bohužel z odpovědi MPO na dopis odborné platformy je zřejmé, že MPO doporučení a upozornění Odborné platformy nehodlá jakkoliv akceptovat.

Pro maximální obejktivitu zveřejňujeme jak dopis adresovaný panu ministrovi, tak i zmiňovanou odpověď MPO.

V této situaci a zejména z výše uvedených důvodů, proto považuje vedení ICT UNIE za odpovědné varovat své členy, kteří o případných dotacích uvažují, před nepřiměřeně velkou mírou rizika spojeným s aktuálním stavem 1. Výzvy v rámci Prioritní osy 4.1. OPPIK.