Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

duben
Po Út St Čt So Ne
13 26 27 28 29 30 31 01
14 02 03 04 05 06 07 08
15 09 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 01 02 03 04 05 06

HLAVNÍ MENU

08.12.2015 15:56

Pozice ICT UNIE k Národní agentuře pro digitální služby veřejné správy


Národní agentura pro digitální služby veřejné správy (NADIS)

Stát potřebuje řešit zásadní problémy v informatizaci státní správy a optimalizaci nákladů rozvoj a provoz informačních systémů, bez kterých prakticky nelze výkon veřejné správy realizovat ať již v listinné nebo digitální formě.

Nejzásadnější problémové oblasti jsou:

A. Schopnost zformulovat zadání – popsat, jaké služby veřejné správy pro občany, firmy a instituce mají být výstupem (tedy CO TO má vlastně dělat, JAK TO má FUNGOVAT, CO je CÍLEM, nemyslí se tím, JAKÝ informační systém má vzniknout).

B. Schopnost pracovat v kontextu schválené architektury eGovernmentu a důsledně sdílet data a zdroje.

C. Schopnost optimálně rozdělit v čase (fáze, etapy) a rozsahu komplexní projekty.

D. Schopnost veřejně soutěžit a nasmlouvat potřebné dodávky a kontrakty s dodavateli, jasně a jednoznačně definovat role.

E. Schopnost reálně naplánovat a uřídit projekty v čase, penězích a celkovém kontextu.

F. Schopnost řídit provoz služeb (viz A.) a v kontextu toho efektivně řídit provoz i příslušných Informačních systémů.

Z výše uvedeného vyplývá, že Národní agentura by měla mít čtyři základní kompetence:

1) ARCHITEKTURA a UX a. Správně formulovat zadání na úrovni VYKONÁVANÝCH služeb veřejné správy pro občany, firmy a instituce (v komerčním světě tzv. „Business Procesy“) v kontextu eGovernment architektury (v komerčním světě tzv. „Enterprise Architektura“). b. Rozvíjet a udržovat koncepci eGovernment architektury zejména s ohledem na sdílení dat a zdrojů. c. Rozvíjet a vylepšovat uživatelský zážitek konzumentů služeb v souladu s posledními trendy (v komerčním světě tzv. User Experience - UX).

2) PLÁNOVÁNÍ a ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a. Schopnost koncepčně naplánovat jak se z dnešního stavu (AS IS) dostanu do cílového budoucího stavu (TO BE), do jakých etap/fází, resp. smysluplných funkčních celků a odpovídajících rolí je potřeba celou akci rozdělit. b. Podle výše uvedeného plánu odřídit programy a projekty, zejména součinnosti na straně zadavatele.

3) AKVIZICE DODAVATELŮ a. Schopnost realizovat efektivně pro zadavatele akviziční proces, tedy jak v návaznosti na výše uvedené a v neposlední řadě v souladu s platnou legislativou soutěžit a nasmlouvat potřebné funkční celky

4) ŘÍZENÍ PROVOZU a BEZPEČNOST a. Schopnost koncepčně a efektivně zajistit dodávku služeb v rámci požadovaných SLA včetně zajištění podpory zákazníků/uživatelů etc. b. Schopnost zajistit potřebnou úroveň bezpečnosti poskytování služeb státní a veřejné správy pro občany, firmy a instituce

Stát by v žádném případě neměl zasahovat do fungujícího tržního prostředí tím, že Národní agentura nebo jiný státní podnik bude zároveň i dodavatelem ICT řešení např. formou tzv. in-housingu.