Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

únor
Po Út St Čt So Ne
5 29 30 31 01 02 03 04
6 05 06 07 08 09 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 01 02 03 04

HLAVNÍ MENU

08.12.2015 15:56

Pozice ICT UNIE k Národní agentuře pro digitální služby veřejné správy


Národní agentura pro digitální služby veřejné správy (NADIS)

Stát potřebuje řešit zásadní problémy v informatizaci státní správy a optimalizaci nákladů rozvoj a provoz informačních systémů, bez kterých prakticky nelze výkon veřejné správy realizovat ať již v listinné nebo digitální formě.

Nejzásadnější problémové oblasti jsou:

A. Schopnost zformulovat zadání – popsat, jaké služby veřejné správy pro občany, firmy a instituce mají být výstupem (tedy CO TO má vlastně dělat, JAK TO má FUNGOVAT, CO je CÍLEM, nemyslí se tím, JAKÝ informační systém má vzniknout).

B. Schopnost pracovat v kontextu schválené architektury eGovernmentu a důsledně sdílet data a zdroje.

C. Schopnost optimálně rozdělit v čase (fáze, etapy) a rozsahu komplexní projekty.

D. Schopnost veřejně soutěžit a nasmlouvat potřebné dodávky a kontrakty s dodavateli, jasně a jednoznačně definovat role.

E. Schopnost reálně naplánovat a uřídit projekty v čase, penězích a celkovém kontextu.

F. Schopnost řídit provoz služeb (viz A.) a v kontextu toho efektivně řídit provoz i příslušných Informačních systémů.

Z výše uvedeného vyplývá, že Národní agentura by měla mít čtyři základní kompetence:

1) ARCHITEKTURA a UX a. Správně formulovat zadání na úrovni VYKONÁVANÝCH služeb veřejné správy pro občany, firmy a instituce (v komerčním světě tzv. „Business Procesy“) v kontextu eGovernment architektury (v komerčním světě tzv. „Enterprise Architektura“). b. Rozvíjet a udržovat koncepci eGovernment architektury zejména s ohledem na sdílení dat a zdrojů. c. Rozvíjet a vylepšovat uživatelský zážitek konzumentů služeb v souladu s posledními trendy (v komerčním světě tzv. User Experience - UX).

2) PLÁNOVÁNÍ a ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a. Schopnost koncepčně naplánovat jak se z dnešního stavu (AS IS) dostanu do cílového budoucího stavu (TO BE), do jakých etap/fází, resp. smysluplných funkčních celků a odpovídajících rolí je potřeba celou akci rozdělit. b. Podle výše uvedeného plánu odřídit programy a projekty, zejména součinnosti na straně zadavatele.

3) AKVIZICE DODAVATELŮ a. Schopnost realizovat efektivně pro zadavatele akviziční proces, tedy jak v návaznosti na výše uvedené a v neposlední řadě v souladu s platnou legislativou soutěžit a nasmlouvat potřebné funkční celky

4) ŘÍZENÍ PROVOZU a BEZPEČNOST a. Schopnost koncepčně a efektivně zajistit dodávku služeb v rámci požadovaných SLA včetně zajištění podpory zákazníků/uživatelů etc. b. Schopnost zajistit potřebnou úroveň bezpečnosti poskytování služeb státní a veřejné správy pro občany, firmy a instituce

Stát by v žádném případě neměl zasahovat do fungujícího tržního prostředí tím, že Národní agentura nebo jiný státní podnik bude zároveň i dodavatelem ICT řešení např. formou tzv. in-housingu.