Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

duben
Po Út St Čt So Ne
13 26 27 28 29 30 31 01
14 02 03 04 05 06 07 08
15 09 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 01 02 03 04 05 06

HLAVNÍ MENU

10.05.2017 14:15

ICT UNIE podporuje stanovisko Platformy odborné veřejnosti


ICT UNIE, z.s. dlouhodobě proaktivně upozorňuje vládní exekutivu i Parlament na nedostatky v přípravě podmínek dotační podpory budování sítí nové generace ve výši 14 mld. Kč z OPPIK, z nich vyplývající rizika pro potencionální příjemce poskytované veřejné podpory i pro samotnou Českou republiku. Riziko toho, že nakonec 100% vynaložených inevstičních nákladů zaplatí sami žadatelé o dotaci, aniž by kvůli následné neuznatelnosti nákladů mohli využít přidělené dotace, je vysoce pravděpodobné a reálné. Stejně tak je extrémní i riziko toho, že nebude možné využít včas a správně 14 mld. Kč na rozvoj sítí vysokorrychlostnícho internetu a o tyto prostředky Česká republika přijde.

Je zřejmé, že dokud nebudou námi identifikované závažné chyby odstraněny, je čerpání finančních prostředků Prioritní osy 4.1. OPPIK velmi významně ohroženo.

Z tohoto důvodu se ICT UNIE připojila mezi signatáře dopisu adresovaného na začátku dubna t.r. novému ministrovi průmyslu a obchodu a také předsedovi vlády.

Bohužel z odpovědi MPO na dopis odborné platformy je zřejmé, že MPO doporučení a upozornění Odborné platformy nehodlá jakkoliv akceptovat.

Pro maximální obejktivitu zveřejňujeme jak dopis adresovaný panu ministrovi, tak i zmiňovanou odpověď MPO.

V této situaci a zejména z výše uvedených důvodů, proto považuje vedení ICT UNIE za odpovědné varovat své členy, kteří o případných dotacích uvažují, před nepřiměřeně velkou mírou rizika spojeným s aktuálním stavem 1. Výzvy v rámci Prioritní osy 4.1. OPPIK.