Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

březen
Po Út St Čt So Ne
9 26 27 28 01 02 03 04
10 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 01

HLAVNÍ MENU

10.05.2017 14:15

ICT UNIE podporuje stanovisko Platformy odborné veřejnosti


ICT UNIE, z.s. dlouhodobě proaktivně upozorňuje vládní exekutivu i Parlament na nedostatky v přípravě podmínek dotační podpory budování sítí nové generace ve výši 14 mld. Kč z OPPIK, z nich vyplývající rizika pro potencionální příjemce poskytované veřejné podpory i pro samotnou Českou republiku. Riziko toho, že nakonec 100% vynaložených inevstičních nákladů zaplatí sami žadatelé o dotaci, aniž by kvůli následné neuznatelnosti nákladů mohli využít přidělené dotace, je vysoce pravděpodobné a reálné. Stejně tak je extrémní i riziko toho, že nebude možné využít včas a správně 14 mld. Kč na rozvoj sítí vysokorrychlostnícho internetu a o tyto prostředky Česká republika přijde.

Je zřejmé, že dokud nebudou námi identifikované závažné chyby odstraněny, je čerpání finančních prostředků Prioritní osy 4.1. OPPIK velmi významně ohroženo.

Z tohoto důvodu se ICT UNIE připojila mezi signatáře dopisu adresovaného na začátku dubna t.r. novému ministrovi průmyslu a obchodu a také předsedovi vlády.

Bohužel z odpovědi MPO na dopis odborné platformy je zřejmé, že MPO doporučení a upozornění Odborné platformy nehodlá jakkoliv akceptovat.

Pro maximální obejktivitu zveřejňujeme jak dopis adresovaný panu ministrovi, tak i zmiňovanou odpověď MPO.

V této situaci a zejména z výše uvedených důvodů, proto považuje vedení ICT UNIE za odpovědné varovat své členy, kteří o případných dotacích uvažují, před nepřiměřeně velkou mírou rizika spojeným s aktuálním stavem 1. Výzvy v rámci Prioritní osy 4.1. OPPIK.