Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

listopad
Po Út St Čt So Ne
44 29 30 31 01 02 03 04
45 05 06 07 08 09 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 01 02

HLAVNÍ MENU

31.10.2017 13:55

Informace o změnách při účtování za IIN a UIFN v ITU


Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“)  touto cestou upozorňuje na skutečnost, že od 1. ledna 2018 dochází ke změně způsobu, jakým bude Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) účtovat přidělení a užívání čísel UIN (viz „Rozhodnutí 600 (C17)“: https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0134/en) a UIFN (viz „Rozhodnutí 601 (C17)“: https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0133/en).  

Úřad uvádí, že ačkoliv stanovení výše ani výběr těchto poplatků nespadá do jeho kompetence (jedná se o kompetenci ITU), považuje za vhodné upozornit odbornou veřejnost na uvedené změny, jelikož představují potenciální zvýšení nákladů pro držitele těchto čísel a potenciální žadatele o tato čísla.

U čísel UIFN (Universal International Freephone Number) upozorňuje Úřad na následující změny: Registrační poplatek v současné době činí 200 CHF za číslo a dle příslušného rozhodnutí bude od 1. ledna 2018 činit 300 CHF. Rozhodnutí zavádí i nový, roční poplatek ve výši 100 CHF za číslo pro nečleny ITU-T a ITU-R. Úřad dodává, že přidělování čísla UIFN probíhá zcela mimo jeho působnost a nevybírá tedy ani správní poplatek za jeho přidělení, ani roční poplatek za jeho využívání.

U čísel IIN (Issuer Identifier Number) Úřad upozorňuje na následující změny: Registrační poplatek v současné době činí 80 CHF za číslo a dle příslušného rozhodnutí bude od 1. ledna 2018 činit 150 CHF. Rozhodnutí zavádí i nový, roční poplatek ve výši 100 CHF za číslo pro nečleny ITU-T a ITU-R. Úřad dodává, že nedochází ke změně poplatků, které jsou za využívání IIN čísel vybírány v České republice (nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání radiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje za přidělené IIN roční poplatek 50 000 Kč; za vydání rozhodnutí Úřad vybírá správní poplatek ve výši 5 000 Kč).