Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

září
Po Út St Čt So Ne
35 28 29 30 31 01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 01

HLAVNÍ MENU

O ICT UNII > Proč se stát členem

KDO JSME

ICT UNIE (zkratka ICTU) je profesní spolek firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice, jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti.

ICTU definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobému rozvoji informační společnosti. Vzhledem k tomu, že rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací je založen na otevřené soutěži, je specifickým cílem ICTU podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice.

ICTU má téměř sedmdesát členů, prezidentem je Zdeněk Zajíček. Za dobu své existence ICT UNIE realizovala řadu zajímavých projektů, uspořádala spoustu společenských, diskusních a pracovních akcí, vydala strategické dokumenty a mnoho stanovisek a připomínek k návrhům legislativních norem.

CO CHCEME

ICTU má za cíl významným způsobem přispět k rozvoji české ekonomiky tak, aby se ČR dostala na špici v konkurenceschopnosti, budování inovativní a znalostní společnosti.  ICTU je proto spolutvůrcem návrhů zásadních reforem, legislativy a klíčových rozhodnutí zaměřených na rozvoj ICT v České republice. ICTU je partnerem státních regulačních institucí. ICTU je spolkem pragmatickým a efektivním. To znamená, že chce předkládat návrhy reálné, praktické a samozřejmě prospěšné nejen ICT průmyslu. ICTU v žádném případě nedělá lobby za individuální zájmy svých členů a ovlivňování veřejných zakázek.

CO VÁM NABÍZÍME

Členství v ICTU Vám rozhodně nepřinese žádné bezprostřední ekonomické přínosy. Co Vám ale můžeme nabídnout:

>možnost podílet se na formulování strategie vývoje budování informační společnosti v České republice;

>možnost potkávat na půdě ICTU zajímavé osobnosti ze světa politiky, veřejné správy i ekonomiky;

možnost potkávat se s kolegy z branže (členy ICTU jsou prestižní firmy);

> připomínkovat zákony a další dokumenty související s oborem ICT a nejen s ním.

CO OČEKÁVÁME OD VÁS

Kromě nutných povinností (jako je placení členských příspěvků) můžete, ale také nemusíte (účastnit se aktivit ICTU totiž není povinnost, respektujeme časové i personální možnosti Vaší firmy):

> účastnit se všech akcí pořádaných ICTU (zde platí určitá pravidla - některé akce jsou určeny pouze statutárním zástupcům, na dalších je účast neomezena);

> ovlivňovat, co ICTU dělá a prosazuje;

> nominovat své zástupce do pracovních skupin, které se zabývají konkrétními aktivitami. V zásadě můžete být členem, protože podporujete aktivity ICTU, ale nemusíte se povinně do dění v ICTU zapojovat. Pochopitelně ale vítáme členy aktivní, kteří jsou ochotni občas obětovat čas a své „know-how" v zájmu celého odvětví.

KDO ICT UNII ŘÍDÍ?

Nejvyšším orgánem ICTU je Valná hromada. Ta se schází jedenkrát až dvakrát ročně, schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý rok, plán práce a rozpočet na rok následující, volí nové členy Řídícího výboru pro informační společnost, jedenkrát za tři roky členy Dozorčí rady, potvrzuje členy Řídícího výboru pro elektronické komunikace a členy Představenstva. V období mezi Valnými hromadami řídí činnost ICTU Představenstvo. Je sedmičlenné a v jeho čele stojí Předseda představenstva (Prezident) a dva Místopředsedové představenstva. K zajištění nezávislosti a vyváženosti zastupování problematiky informačních technologií a elektronických komunikací jsou zřízeny dva Řídící výbory - Řídící výbor pro informační společnost a Řídící výbor pro elektronické komunikace. Hospodaření ICTU kontroluje tříčlenná Dozorčí rada. Navenek ICTU zastupuje prezident, který je jmenován a odvoláván Představenstvem.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM?

Členy ICTU mohou být fyzické či právnické osoby, které splní dále uvedené podmínky a jejichž žádost o přijetí je představenstvem posouzena kladně. Jaké podmínky to jsou?

Úhrada členského příspěvku 15.000,-- Kč/rok;

Úhrada poplatku za poskytované služby (ve dvou splátkách): 65.000,-- Kč bez DPH (firmy jejichž roční obrat je menší než 125 mil. Kč), 210.000,-- Kč bez DPH (firmy jejichž roční obrat je větší než 125 mil. Kč). Pokud společnost přistoupí do Spolku během kalendářního roku, platí alikvotní část příspěvku, tzn. za každý kalendářní měsíc, který nebyla členem, jí bude odečtena 1/12 z členského příspěvku.

O výjimkách z těchto podmínek může rozhodnout Představenstvo. Výjimky se ale samozřejmě netýkají uhrazení členských příspěvků!

Podrobné informace jsou uvedeny ve Stanovách ICT UNIE.

MÁTE NĚJAKÉ DALŠÍ DOTAZY?

Zapomněli jsme na něco, co by Vás zajímalo? Pak nám napište na e-mail ictu@ictu.cz. Samozřejmě se Vám rádi budeme věnovat i osobně, kontaktujte prosím Šárku Štůlovou