Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

leden
Po Út St Čt So Ne
52 27 28 29 30 31 01 02
1 03 04 05 06 07 08 09
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31 01 02 03 04 05 06

HLAVNÍ MENU

Pracovní skupiny > e-Generace > České právní puzzle ukončí elektronická sbírka zákonů

Snad každý si někdy v životě potřeboval přečíst nějaký zákon nebo právní předpis. Kde ale hledat jejich platná znění? V současnosti je jediným závazným zdrojem ústavních zákonů, zákonů, nařízení vlády či vyhlášek ministerstev Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, která vychází pouze v papírové podobě a její tisk a distribuci zajišťuje ministerstvo vnitra. (Lze ji nicméně najít také na internetových stránkách ministerstva). Jednotlivá vydání (částky) sbírky však obsahují pouze znění zákonů, ve kterém byly přijaty Parlamentem ČR. V papírové sbírce zákonů se tak například můžete dočíst, že „V § 86 odst. 1 se slova „ ;místně příslušným k rozhodování je soud, v jehož obvodu sídlí ovládaná osoba“, slova „ ,jinak platí, že navrženého znalce schválil“ a věta poslední zrušují.“1 , neexistuje však oficiální znění zákona, které by tuto změnu reflektovalo. Na zákon v konsolidované podobě – tedy se všemi historicky provedenými změnami – je možné nahlédnout pouze v komerčních službách. Je otázkou, zda sama veřejná moc zná přesné znění všech zákonů. Přesto, v souladu se zásadou „neznalost práva neomlouvá“, vymáhá jejich důsledné dodržování.

Stav, kdy je třeba při pátrání po platné právní úpravě probírat různá vydání papírové Sbírky zákonů, se snad brzy změní. V roce 2016 byl přijat zákon č. 222/2016 Sb., který zavádí elektronickou Sbírku zákonů a mezinárodních smluv. Ta by měla obsahovat zákony a další právní předpisy v úplném znění, systém by měl umožnit zobrazit i všechna historická znění. Ambicí projektu je také propojit právní předpisy se souvisejícími dokumenty, například s výkladovými stanovisky správních úřadů. Původně měla elektronická sbírka začít fungovat již od 1. ledna 2020, její spuštění však bylo odloženo o dva roky.

Český právní řád obsahuje zhruba 42 tisíc právních předpisů. Elektronická sbírka by měla pomoci k jeho zpřehlednění. Mimo jiné i tím, že se zruší takzvané vyhaslé právní normy, které se sice v praxi již neužívají, ale nebyly formálně zrušeny. Srozumitelnosti právního řádu napomůže také to, že součástí návrhu právního předpisu, který ve sbírce vyjde, bude přehled všech veřejnoprávních povinností, jež z něj vyplývají.

 

1Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony