Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

prosinec
Po Út St Čt So Ne
48 28 29 30 01 02 03 04
49 05 06 07 08 09 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31 01

HLAVNÍ MENU

Pracovní skupiny > e-Generace > České právní puzzle ukončí elektronická sbírka zákonů

Snad každý si někdy v životě potřeboval přečíst nějaký zákon nebo právní předpis. Kde ale hledat jejich platná znění? V současnosti je jediným závazným zdrojem ústavních zákonů, zákonů, nařízení vlády či vyhlášek ministerstev Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, která vychází pouze v papírové podobě a její tisk a distribuci zajišťuje ministerstvo vnitra. (Lze ji nicméně najít také na internetových stránkách ministerstva). Jednotlivá vydání (částky) sbírky však obsahují pouze znění zákonů, ve kterém byly přijaty Parlamentem ČR. V papírové sbírce zákonů se tak například můžete dočíst, že „V § 86 odst. 1 se slova „ ;místně příslušným k rozhodování je soud, v jehož obvodu sídlí ovládaná osoba“, slova „ ,jinak platí, že navrženého znalce schválil“ a věta poslední zrušují.“1 , neexistuje však oficiální znění zákona, které by tuto změnu reflektovalo. Na zákon v konsolidované podobě – tedy se všemi historicky provedenými změnami – je možné nahlédnout pouze v komerčních službách. Je otázkou, zda sama veřejná moc zná přesné znění všech zákonů. Přesto, v souladu se zásadou „neznalost práva neomlouvá“, vymáhá jejich důsledné dodržování.

Stav, kdy je třeba při pátrání po platné právní úpravě probírat různá vydání papírové Sbírky zákonů, se snad brzy změní. V roce 2016 byl přijat zákon č. 222/2016 Sb., který zavádí elektronickou Sbírku zákonů a mezinárodních smluv. Ta by měla obsahovat zákony a další právní předpisy v úplném znění, systém by měl umožnit zobrazit i všechna historická znění. Ambicí projektu je také propojit právní předpisy se souvisejícími dokumenty, například s výkladovými stanovisky správních úřadů. Původně měla elektronická sbírka začít fungovat již od 1. ledna 2020, její spuštění však bylo odloženo o dva roky.

Český právní řád obsahuje zhruba 42 tisíc právních předpisů. Elektronická sbírka by měla pomoci k jeho zpřehlednění. Mimo jiné i tím, že se zruší takzvané vyhaslé právní normy, které se sice v praxi již neužívají, ale nebyly formálně zrušeny. Srozumitelnosti právního řádu napomůže také to, že součástí návrhu právního předpisu, který ve sbírce vyjde, bude přehled všech veřejnoprávních povinností, jež z něj vyplývají.

 

1Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony