Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

září
Po Út St Čt So Ne
35 29 30 31 01 02 03 04
36 05 06 07 08 09 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30 01 02

HLAVNÍ MENU

Stanoviska / Komentáře

Připomínky ICT UNIE k materiálu Národní plán rozvoje sítí nové generace - ze dne 26. 8. 2016  

Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR – společné stanovisko ICT UNIE, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR - ze dne 25. 6. 2016

Vyjádření ICT UNIE k návrhu stanoviska pléna Nejvyššího soudu zn. Plsn 1/2015 k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě - ze dne 22. 6. 2016

Reakce ICT UNIE na dotaz k materiálu Ministerstva obrany ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ze dne 2. 6. 2016

Připomínky ICT UNIE k Novele zákona o Vojenském zpravodajství - ze dne 23. 5. 2016

Připomínka ICT UNIE na jednání Monitorovacího výboru OP PIK 12. 5. 2016

Stanovisko ICT UNIE k návrhu zřízení Národního registru zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění - ze dne 16. 2. 2016

Zásadní připomínky Sektorové komise adresované ministru Mládkovi k návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů - ze dne 12. 2. 2016

Zásadní připomínky Sektorové komise adresované ministru Dientsbierovi k návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů - ze dne 12. 2. 2016

Reakce ministra Dientsbiera na dopis Sektorové komise - ze dne 26. 2. 2016

Dopis předsedovi vlády k opatření ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací - ze dne 26. 1. 2016

Připomínky ICT UNIE k novele zákona o informačních systémech veřejné správy - ze dne 18. 12. 2015

Připomínky Hospodářské komory k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Národní plán rozvoje sítí nové generace - ze dne 17. 12. 2015

Připomínky ICT UNIE k návrhu novely zákona o vyvlastnění  ze dne 24. 8. 2015

Dopis panu premiérovi ČR k OPPIK - ze dne 30. 7. 2015

Připomínky ICT UNIE k § 82 (a částečně k § 84) připravovaného zákona o hazardních hrách - ze dne 22. 7. 2015

Reakce MF na připomínky ICT UNIE k §82 připravovaného zákona o hazardních hrách ze dne 3. 8. 2015

Připomínky asociací k systému reverse charge DPH - ze dne 21. 7. 2015

Připomínky ICT UNIE k návrhu novely stavebního zákona - ze dne 10. 7. 2015

Připomínky ICT UNIE k stanovisku Svazu průmyslu a dopravy ČR k materiálu Evropské komise návrh obecného nařízení o ochraně osobních údajů - ze dne 19. 6. 2015

Vyjádření ICT UNIE k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb - ze dne 17. 4. 2015

Stanovisko ICT UNIE k Předběžnému posouzení finančních nástrojů OP PIK - ze dne 17. 3. 2015