Sdružení pro informační technologie a telekomunikaceICT UNIE je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice, jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti.

 

Sdružení navazuje ve své činnosti na cíle svých předchůdců - Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS).

 

Sdružení definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobému rozvoji informační společnosti. Vzhledem k tomu, že rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací je založen na otevřené soutěži, je specifickým cílem Sdružení podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice.

 

ICT Unie má více než osmdesát členů, prezidentem je Svatoslav Novák. Za dobu své existence ICTU realizovala řadu zajímavých projektů, uspořádala různé společenské, diskusní a pracovní akce, vydala strategické dokumenty i mnoho stanovistek a připomínek k návrhům legislativních norem.